23 måter å huske/glemme

Installasjon November/Desember 2012

Skulptur+video

IMG_1532

IMG_0878

IMG_0879

IMG_0877

Utdrag fra videoen, 23 runder, en runde for hvert år jeg har levd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s